Emre Hasan Akbayrak, Türk Kütüphaneciler Derneği (Anısına saygıyla)
Erdinç Alaca, Dr. Öğr. Üyesi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
Özge Bayram, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Kütüphane Müdürlüğü
Taner Beyoğlu, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü V. 
Tolga Çakmak, Doç. Dr., Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
Selda Arıkan Ekici, Dr., Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kütüphanesi
Şahika Eroğlu, Doç. Dr., Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
Demet Işık, Dr. Öğr. Üyesi, Ankara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
Şenol Karadeniz, Dr., Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü
Ali Fuat Kartal, Türk Kütüphaneciler Derneği Genel Başkanı
Ebru Kaya, Dr., İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Kütüphane Müdürlüğü
Sebahat Keçici, TED Üniversitesi
Bülent Yılmaz, Prof. Dr., Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, (Başkan)

{Not: Düzenleme kurulu listesi soyadına göre alfabetiktir.}