Öğr. Gör. Dr. Özhan Sağlık

Öğr. Gör. Dr. Özhan Sağlık

Elektronik Belgelerin Güvenilirliği: Kurumsal Prosedürler Açısından Bir İnceleme - Öğr. Gör. Dr. Özhan Sağlık
(özgeçmiş ve bildiri özeti)