Özcan Kılıç

Özcan Kılıç

Erken Cumhuriyet Devrinde Türk Kütüphaneleri ve Kütüphanecilik Mesleğinin Kurumsallaşma Serüveni: 1923-1943 - Özcan Kılıç
(özgeçmiş ve bildiri özeti)