Doç. Dr. Güler Demir

Doç. Dr. Güler Demir

Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocukların Eğitimi ve Sosyalleşmesinde Kütüphanelerin Rolü: Kuramsal Bir Çerçeve - Doç. Dr. Güler Demir
(özgeçmiş ve bildiri özeti)