Doç. Dr. Işıl İlknur Sert

Doç. Dr. Işıl İlknur Sert

Cumhuriyet Döneminin İlk Yıllarında Fehmi Ethem Karatay’ın Türk Kütüphaneciliğine Katkıları - Doç. Dr. Işıl İlknur Sert ve Prof. Dr. Ümit Konya
(özgeçmiş ve bildiri özeti)