Dr. Öğr. Üyesi Banu Fulya Yıldırım

Dr. Öğr. Üyesi Banu Fulya Yıldırım

Kütüphanecilik Alanında Kitle Kaynak Kullanımı (Crowdsourcing): Literatür İncelemesi - Dr. Öğr. Üyesi Banu Fulya Yıldırım
(özgeçmiş ve bildiri özeti)