Dr. Öğr. Üyesi Demet Işık

Dr. Öğr. Üyesi Demet Işık

Cumhuriyet Kütüphaneciliğinde Kadın İzleri - Dr. Öğr. Üyesi Demet Işık, Dr. Öğr. Üyesi Neslihan Er-Koçoğlu ve Arş. Gör. Ayşenur Varol
(özgeçmiş ve bildiri özeti)