Dr. Öğr. Üyesi Kemal Yayla

Dr. Öğr. Üyesi Kemal Yayla

Arşivlenmiş Makalelere Erişimin İyileştirilmesi: Türk Kütüphaneciliği Dergisi Makalelerine Türkçe Özlerinden Anahtar Kelime Ataması - Dr. Öğr. Üyesi Kemal Yayla
(özgeçmiş ve bildiri özeti)