Dr. Öğr. Üyesi Leyla Kanık

Dr. Öğr. Üyesi Leyla Kanık

Oyunlaştırmanın Kütüphane Hizmetlerine Uygulanması: Literatüre Dayalı Bir İnceleme - Dr. Öğr. Üyesi Leyla Kanık
(özgeçmiş ve bildiri özeti)