Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Kemal Sevgisunar

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Kemal Sevgisunar

Türkiye’de Cumhuriyet Dönemi Kütüphaneciliğinin Meslekî Kimlik, Talep ve Değerlerini İnşa Süreci: Çalışma Yaşamı, Toplumsal Kavrayış, Gündelik Hayat - Dr. Öğr. Üyesi Kemal Sevgisunar
(özgeçmiş ve konuşma özeti)

Cumhuriyet Dönemi Modernleşme ve Kalkınma Girişimlerinde Bilgi ve Belge Yönetimi Alanının Bilinmeyen Etkileri:1923-1950 - Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Kemal Sevgisunar
(özgeçmiş ve bildiri özeti)