Dr. Canan Ergün

Dr. Canan Ergün

Savunuculuk ve Türk Kütüphanecilerinde Savunuculuk: Bir Davranış Analizi Çalışması - Dr. Canan Ergün
(özgeçmiş ve bildiri özeti)