Üniversite Kütüphanelerimizin Cumhuriyet Dönemi Serüvenine Bir Bakış - Dr. Didar Bayır
(özgeçmiş ve konuşma özeti)

13:30 - 15:00
Farabi Salonu

3. Oturum (Aydın İleri Oturumu)

Oturum Başkanı: Dr. Didar Bayır