Hüseyin Murat Yücel

Hüseyin Murat Yücel

10:00 - 12:30
Farabi Salonu

5. Oturum

Oturum Başkanı: Hüseyin Murat Yücel