İdris Semih Kaya

İdris Semih Kaya

Türkiye’deki Halk Kütüphanelerinin Afet Yönetimi Açısından Yönetici Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi - İdris Semih Kaya
(özgeçmiş ve bildiri özeti)