Mehmet Bilir

Mehmet Bilir

Yüz Yıllık Tarım Bilgisine Erişimde Dijital Tarım Kütüphanesi'nin Rolü - Mehmet Bilir
(özgeçmiş ve bildiri özeti)