Mehmet Mirat Satoğlu

Mehmet Mirat Satoğlu

15:15 - 17:15
Farabi Salonu

4. Oturum

Oturum Başkanı: Mehmet Mirat Satoğlu