Nuran Akman

Nuran Akman

Tarihsel ve Kültürel Boyutuyla Türk Kütüphaneciliği: Aydın İl Halk Kütüphanesi Örneği - İsmail Akman, Ayşen Öçalan ve Nuran Akman
(özgeçmiş ve poster özeti)