Prof. Dr. Doğan Atılgan

Prof. Dr. Doğan Atılgan

Türk Milli Kütüphanesi: Kuruluşu, Gelişimi ve Türk Kütüphaneciliğine Katkısı - Prof. Dr. Doğan Atılgan
(özgeçmiş ve konuşma özeti)