Prof. Dr. İrfan Çakın

Prof. Dr. İrfan Çakın

13:30 - 14:15
Farabi Salonu

Açılış Konferansı

Cumhuriyetimizin 100. Yılında Kütüphaneciliğimiz: Genel Değerlendirme
(özgeçmiş ve konuşma özeti)