Prof. Dr. Mehmet Ali Akkaya

Prof. Dr. Mehmet Ali Akkaya

Türk Kütüphaneciliğinin Köşe Taşı Olarak Halkevi Kütüphaneleri: İzmir Halkevi Kütüphanesinden Bugüne Yansıyanlar - Prof. Dr. Mehmet Ali Akkaya
(özgeçmiş ve bildiri özeti)