Prof. Dr. Tülay Oğuz

Prof. Dr. Tülay Oğuz

15:00 - 17:00
Farabi Salonu

1. Oturum

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Tülay Oğuz