Sedat Arık

Sedat Arık

Harp Akademilerinden Millî Savunma Üniversitesine: Askerî Kütüphanelerin, Askerî Eğitim ve Öğretime Katkısı - Ayten Taşağıl, Uğur Atakan Denizkuşu ve Sedat Arık
(özgeçmiş ve bildiri özeti)