Cumhuriyet’in 100. Yılında Türk Kütüphaneciliği Sempozyumu

10:30 - 12:00 Anıtkabir

Anıtkabir Ziyareti

09:30 - 11:30 Farabi Salonu

2. Oturum

Oturum Başkanı: Dr. Ebru Kaya

Dr. Ebru Kaya

Cumhuriyet Tarihinin Özgün Kütüphane Modeli Olarak Halkevi Kütüphaneleri - Doç. Dr. Ahmet Altay ve Prof. Dr. Bülent Yılmaz
(özgeçmiş ve bildiri özeti)

Doç. Dr. Ahmet Altay
Prof. Dr. Bülent Yılmaz

Türk Kütüphaneciliğinin Köşe Taşı Olarak Halkevi Kütüphaneleri: İzmir Halkevi Kütüphanesinden Bugüne Yansıyanlar - Prof. Dr. Mehmet Ali Akkaya
(özgeçmiş ve bildiri özeti)

Prof. Dr. Mehmet Ali Akkaya

Köy Enstitüsü Kütüphaneleri – Prof. Dr. Hasan. S. Keseroğlu
(özgeçmiş ve konuşma özeti)

Prof. Dr. Hasan S. Keseroğlu

Türkiye’de Köy Enstitüsü Kütüphaneleri - İdem Külekçi
(özgeçmiş ve bildiri özeti)

İdem Külekçi
11:30 - 11:45

Ara

11:45 - 12:00 Farabi Salonu

Platin Sponsor Sunumu

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yılında Web of Science Core Collection verileri ile Türkiye Adresli Yayınların Analizi - Derya Soğuksu

12:00 - 12:30 Farabi Salonu

Diğer Sponsor Sunumları

12:30 - 13:30

Öğle Arası

13:30 - 15:00 Farabi Salonu

3. Oturum (Aydın İleri Oturumu)

Oturum Başkanı: Dr. Didar Bayır

Dr. Didar Bayır

Cumhuriyet Döneminde İktidarların İdeolojik Yaklaşımları ve Kütüphanecilik Politikaları: Politikasızlığın Paradigması - Prof. Dr. Mehmet Toplu
(özgeçmiş ve konuşma özeti)

Prof. Dr. Mehmet Toplu

Türkiye’de Siyasetin Kütüphane Kurumuna Etkisi: Karşıyaka Hoca Mithat İlçe Halk Kütüphanesi Üzerine Bir İnceleme - Asuman Nesibe Özdil ve Tolgahan Yalçınkaya
(özgeçmiş ve bildiri özeti)

Tolgahan Yalçınkaya
Asuman Nesibe Özdil

Cumhuriyet’in 100. Yılında Halk Kütüphaneleri Üzerine Tarihsel Bir Değerlendirme - Prof. Dr. Bülent Yılmaz
(özgeçmiş ve konuşma özeti)

Prof. Dr. Bülent Yılmaz

Türkiye’deki Halk Kütüphanelerinin Afet Yönetimi Açısından Yönetici Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi - İdris Semih Kaya
(özgeçmiş ve bildiri özeti)

İdris Semih Kaya
15:00 - 15:15

Ara

15:15 - 17:15 Farabi Salonu

4. Oturum

Oturum Başkanı: Mehmet Mirat Satoğlu

Mehmet Mirat Satoğlu

Bilgibilim Eğitiminin Geleceği - Prof. Dr. Yaşar Tonta
(özgeçmiş ve konuşma özeti)

Prof. Dr. Yaşar Tonta

Cumhuriyet Döneminin İlk Yıllarında Fehmi Ethem Karatay’ın Türk Kütüphaneciliğine Katkıları - Doç. Dr. Işıl İlknur Sert ve Prof. Dr. Ümit Konya
(özgeçmiş ve bildiri özeti)

Prof. Dr. Ümit Konya
Doç. Dr. Işıl İlknur Sert

Cumhuriyet Dönemi Modernleşme ve Kalkınma Girişimlerinde Bilgi ve Belge Yönetimi Alanının Bilinmeyen Etkileri:1923-1950 - Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Kemal Sevgisunar
(özgeçmiş ve bildiri özeti)

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Kemal Sevgisunar

Erken Cumhuriyet Devrinde Türk Kütüphaneleri ve Kütüphanecilik Mesleğinin Kurumsallaşma Serüveni: 1923-1943 - Özcan Kılıç
(özgeçmiş ve bildiri özeti)

Özcan Kılıç

Cumhuriyet Kütüphaneciliğinde Kadın İzleri - Dr. Öğr. Üyesi Demet Işık, Dr. Öğr. Üyesi Neslihan Er-Koçoğlu ve Arş. Gör. Ayşenur Varol
(özgeçmiş ve bildiri özeti)

Arş. Gör. Ayşenur Varol
Dr. Öğr. Üyesi Neslihan Er-Koçoğlu
Dr. Öğr. Üyesi Demet Işık
10:00 - 12:30 Farabi Salonu

5. Oturum

Oturum Başkanı: Hüseyin Murat Yücel

Hüseyin Murat Yücel

Cumhuriyet Dönemi Türk Kütüphaneciliğinde Teknolojik Gelişmeler - Prof. Dr. Sacit Arslantekin
(özgeçmiş ve konuşma özeti)

Prof. Dr. Sacit Arslantekin

Türk Milli Kütüphanesi: Kuruluşu, Gelişimi ve Türk Kütüphaneciliğine Katkısı - Prof. Dr. Doğan Atılgan
(özgeçmiş ve konuşma özeti)

Prof. Dr. Doğan Atılgan

Üniversite Kütüphanelerimizin Cumhuriyet Dönemi Serüvenine Bir Bakış - Dr. Didar Bayır
(özgeçmiş ve konuşma özeti)

Dr. Didar Bayır

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi ve Türk Kütüphaneciliğine Katkısı - Ayhan Tuğlu
(özgeçmiş ve konuşma özeti)

Ayhan Tuğlu

Osmanlı Meclis-i Umûmîsinden Günümüze TBMM Kütüphanesi - Dr. Sefer Yazıcı
(özgeçmiş ve konuşma özeti)

Dr. Sefer Yazıcı
10:00 - 12:30 Muzaffer Göker Salonu

6. Oturum

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Özgür Külcü

Prof. Dr. Özgür Külcü

Değişim İçin Geçmiş Üzerinden Geleceğe Bakmak: Cumhuriyet’in 100. Yılında Arşiv ve Belge Yönetimi - Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci
(özgeçmiş ve konuşma özeti)

Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci

Elektronik Belgelerin Güvenilirliği: Kurumsal Prosedürler Açısından Bir İnceleme - Öğr. Gör. Dr. Özhan Sağlık
(özgeçmiş ve bildiri özeti)

Öğr. Gör. Dr. Özhan Sağlık

IRCICA Kütüphane ve Arşivi’ndeki Kültürel Mirasın Teknolojik Gelişmeler Işığında Kullanıcılara Sunumu - Neslihan Sandal
(özgeçmiş ve bildiri özeti)

Neslihan Sandal

Halkevlerinin Yayınladığı Dergilere Erişim Sorunları (1932-1951) - Doç. Dr. Esmeray Karataş
(özgeçmiş ve bildiri özeti)

Doç. Dr. Esmeray Karataş

Harp Akademilerinden Millî Savunma Üniversitesine: Askerî Kütüphanelerin, Askerî Eğitim ve Öğretime Katkısı - Ayten Taşağıl, Uğur Atakan Denizkuşu ve Sedat Arık
(özgeçmiş ve bildiri özeti)

Sedat Arık Sedat Arık
Uğur Atakan Denizkuşu Uğur Atakan Denizkuşu
Ayten Taşağıl
12:30 - 13:30

Öğle Arası

13:30 - 15:00 Farabi Salonu

7. Oturum (Emre Hasan Akbayrak Oturumu)

Oturum Başkanı: Ali Fuat Kartal

Ali Fuat Kartal

Türkiye’de Cumhuriyet Dönemi Kütüphaneciliğinin Meslekî Kimlik, Talep ve Değerlerini İnşa Süreci: Çalışma Yaşamı, Toplumsal Kavrayış, Gündelik Hayat - Dr. Öğr. Üyesi Kemal Sevgisunar
(özgeçmiş ve konuşma özeti)

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Kemal Sevgisunar

Savunuculuk ve Türk Kütüphanecilerinde Savunuculuk: Bir Davranış Analizi Çalışması - Dr. Canan Ergün
(özgeçmiş ve bildiri özeti)

Dr. Canan Ergün

Kütüphanelerde Sürdürülebilirlik: Yasal Zemin Olmadan Ne Kadar Mümkün? - Öğr. Gör. Dr. Emine Cengiz Mater
(özgeçmiş ve bildiri özeti)

Öğr. Gör. Dr. Emine Cengiz Mater

Akademik Kütüphanelerde ME-KA (Mesleğe Kazandırma) Eğitimi: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Örneği - Hasan Üstünkol ve Prof. Dr. Coşkun Polat
(özgeçmiş ve bildiri özeti)

Prof. Dr. Coşkun Polat
Hasan Üstünkol
13:30 - 15:00 Muzaffer Göker Salonu

8. Oturum

Oturum Başkanı: Merve Eryılmaz

Merve Eryılmaz

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yılında Okul Kütüphaneciliği: Geçmişin, Günümüzün ve Geleceğin Analizi - Prof. Dr. İnci Önal
(özgeçmiş ve konuşma özeti)

Prof. Dr. H. İnci Önal

Cumhuriyet Dönemi Çocuk Edebiyatında Kitap ve Kütüphane Teması - Derya Odabaşı
(özgeçmiş ve bildiri özeti)

Derya Odabaşı

Oyunlaştırmanın Kütüphane Hizmetlerine Uygulanması: Literatüre Dayalı Bir İnceleme - Dr. Öğr. Üyesi Leyla Kanık
(özgeçmiş ve bildiri özeti)

Dr. Öğr. Üyesi Leyla Kanık

Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocukların Eğitimi ve Sosyalleşmesinde Kütüphanelerin Rolü: Kuramsal Bir Çerçeve - Doç. Dr. Güler Demir
(özgeçmiş ve bildiri özeti)

Doç. Dr. Güler Demir
15:00 - 15:15

Ara

15:15 - 16:45 Farabi Salonu

9. Oturum

Oturum Başkanı: Tuna Can

Tuna Can

Kütüphane(ler) Olmasaydı Ne Olmazdı? - Prof. Dr. Oya Gürdal
(özgeçmiş ve bildiri özeti)

Prof. Dr. Oya Gürdal

Türkiye’de Yayıncılık - Fahri Aral
(özgeçmiş ve konuşma özeti)

Fahri Aral

Arşivlenmiş Makalelere Erişimin İyileştirilmesi: Türk Kütüphaneciliği Dergisi Makalelerine Türkçe Özlerinden Anahtar Kelime Ataması - Dr. Öğr. Üyesi Kemal Yayla
(özgeçmiş ve bildiri özeti)

Dr. Öğr. Üyesi Kemal Yayla

Kütüphanecilik Alanında Kitle Kaynak Kullanımı (Crowdsourcing): Literatür İncelemesi - Dr. Öğr. Üyesi Banu Fulya Yıldırım
(özgeçmiş ve bildiri özeti)

Dr. Öğr. Üyesi Banu Fulya Yıldırım
15:15 - 16:45 Muzaffer Göker Salonu

10. Oturum

Oturum Başkanı: Ahmet Çakmak

Ahmet Çakmak

Halk Kütüphanelerinde Değişen Hizmet Paradigması: Atölye Kütüphaneciliği - Oğuz Kuru
(özgeçmiş ve bildiri özeti)

Oğuz Kuru

Cumhuriyet Dönemi Şanlıurfa Kütüphaneleri - Remzi Mızrak
(özgeçmiş ve bildiri özeti)

Remzi Mızrak

Yüz Yıllık Tarım Bilgisine Erişimde Dijital Tarım Kütüphanesi'nin Rolü - Mehmet Bilir
(özgeçmiş ve bildiri özeti)

Mehmet Bilir
16:45 - 17:00

Ara

17:00 - 18:00 Farabi Salonu

Kapanış Oturumu (Farabi Salonu)

19:00
10:00 - 17:00

Sosyal Program

1. TBMM, 2. TBMM, Anadolu Medeniyetleri Müzesi ve Ankara Kalesi

08:30 - 09:00 Farabi Salonu Fuaye Alanı

Kayıt

09:00 - 10:30 Farabi Salonu

Açılış

Açılış Konuşmaları
Ali Fuat Kartal, Türk Kütüphaneciler Derneği Genel Başkanı ve Sempozyum Eşbaşkanı
Prof. Dr. Bülent Yılmaz, Sempozyum Eşbaşkanı
Prof. Dr. Levent Kayapınar, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dekanı
Protokol konuşmaları (Katılımları halinde)
                              
Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget Halk Oyunları Ekibi Gösterisi

Cumhuriyet’in 100. Yılında Türk Kütüphaneciliği Belgeseli Gösterimi

Prof. Dr. Levent Kayapınar
Ali Fuat Kartal
Prof. Dr. Bülent Yılmaz
10:30 - 10:45

Ara

10:45 - 12:30 Farabi Salonu

Açılış Konferansı

Prof. Dr. Celal Şengör
(özgeçmiş ve konuşma özeti)

Prof. Dr. Celal Şengör
12:30 - 13:30

Öğle Arası

13:30 - 14:15 Farabi Salonu

Açılış Konferansı

Cumhuriyetimizin 100. Yılında Kütüphaneciliğimiz: Genel Değerlendirme
(özgeçmiş ve konuşma özeti)

Prof. Dr. İrfan Çakın
14:15 - 14:45 Farabi Salonu

Ana Sponsor Sunumu

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılında Geçmişten Günümüze EBSCO'nun Kütüphaneler ile Yaptığı İş Birlikleri ve Yaptığı Yeniklikler - Sultan Süleyman Ökten

14:45 - 15:00

Ara

15:00 - 17:00 Farabi Salonu

1. Oturum

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Tülay Oğuz

Prof. Dr. Tülay Oğuz

Osmanlı Kütüphane Geleneğinden Cumhuriyet’e Kalanlar - Prof. Dr. R. Tuba Karatepe
(özgeçmiş ve konuşma özeti)

Prof. Dr. R. Tuba Karatepe

Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Kütüphaneciliğin Gelişimi Konusunda Yapılan Çalışmalar - Dr. Müşerref Avcı
(özgeçmiş ve konuşma özeti)

Dr. Müşerref Avcı

Yabancı Uzmanların Raporlarında Cumhuriyet Dönemi Türk Kütüphaneciliği - Prof. Dr. Hülya Dilek Kayaoğlu
(özgeçmiş ve konuşma özeti)

Prof. Dr. Hülya Dilek Kayaoğlu

Türk Kütüphaneciliğinde Yabancı Bir Uzman: Lucia Moholy - Prof. Dr. Hakan Anameriç
(özgeçmiş ve konuşma özeti)

Prof. Dr. Hakan Anameriç

Kitapların Yolunu Açan Adam: Jale Baysal’ın Kaleminden İbrahim Müteferrika - Ayşe Kasap
(özgeçmiş ve bildiri özeti)

Ayşe Kasap
17:00 - 17:30 Farabi Salonu Fuaye Alanı

Poster Sunumları

Cumhuriyetin İlk Kütüphanelerinden Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Muhlis Erkmen Kütüphanesi’nin Özellikleri ve Hizmetleri - Öğr. Gör. Dr. Can Besimoğlu
(özgeçmiş ve poster özeti)

Öğr. Gör. Dr. Can Besimoğlu

Akademik Kütüphanelerde Halkla İlişkiler Uygulamaları: BVU Kütüphaneleri Örneği - Serenay Baykara ve Elif Kayı İver
(özgeçmiş ve poster özeti)

Serenay Baykara
Elif Kayı İver

Meşale’nin Yolculuğu - Merve Eryılmaz, Enes Çelik, Hande Hanay Atasagun ve Müberra Yılmaz
(özgeçmiş ve poster özeti)

Müberra Yılmaz
Hande Hanay Atasagun
Enes Çelik
Merve Eryılmaz

Cumhuriyetin 100. Yılında Değişen ve Gelişen Türk Kütüphaneciliği: Halk Kütüphaneleri Örneği - Soner Fidan
(özgeçmiş ve poster özeti)

Soner Fidan

Tarihsel ve Kültürel Boyutuyla Türk Kütüphaneciliği: Aydın İl Halk Kütüphanesi Örneği - İsmail Akman, Ayşen Öçalan ve Nuran Akman
(özgeçmiş ve poster özeti)

Nuran Akman
Ayşen Öçalan
İsmail Akman

Edebiyat Müze Kütüphanelerinin Mekânsal Özellikleri: Mehmet Akif Ersoy Edebiyat Müze Kütüphanesi Örneği - Mahinur Koçak
(özgeçmiş ve poster özeti)

Mahinur Koçak

Kadınlara Yönelik Kütüphane Etkinliklerinin Cumhuriyetin Kuruluşundan Günümüze Rolü - Merve Yaman
(özgeçmiş ve poster özeti)

Merve Yaman