Özgeçmiş

A.Ü. DTCF Kütüphanecilik Yüksek Lisans mezunudur. Doktora programını tez aşamasında tamamlayamadı. MSB ARGE Dokümantasyon ve Enformasyon Merkezinde, yurtdışı dokümantasyon ve enformasyon merkezlerinde hizmet içi eğitimlere katıldı. 1997 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı halk kütüphanelerinde çalışmaya başladı. Halen Karşıyaka Hoca Mithat İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü olarak çalışmaktadır. Halk kütüphanelerinin etkinlik alanlarında yetişkin ve çocuklara yönelik çalışmaların planlamasından uygulanmasına tüm aşamalarında rol aldı. Yetişkin ve çocuklara, çağdaş şairlerle şiir dinletileri, pilates, resim atölyeleri, sergiler ve aile içi iletişim atölyeleri, İngilizce ve Türkçe dil becerileri, dans, resim atölyeleri ve sergileri organize etti. Okuma/ kütüphane kullanma alışkanlığı üzerine çocuklar ve velilere yönelik “Okumak Eğlencelidir”, araştırma yöntemleri, kütüphane çalışanlarına ve öğretmenlere yönelik bilgi okuryazarlığı seminerleri düzenledi. Uyguladığı projeler arasında kamu/vakıf işbirliği projesi ile hayat bulan Gezici Kütüphane uygulaması, zenginleştirilmiş kitap okuma, kütüphanecilik oyunları, kodlama, maker ve arttırılmış gerçeklik uygulamaları yer almaktadır. Meslek derneklerinde üyedir ve aktif rol almaktadır. Uygulamaya ilişkin deneyimlerini yazılarıyla paylaşmaktadır.

Bildiri Özeti

Önerilen Makaleler