Özgeçmiş

Ayhan Tuğlu, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik Bölümünde lisans, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim ve Organizasyon Ana Bilim Dalında Yüksek lisansını tamamlamıştır. Marmara Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi Kütüphanelerinde, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Kütüphane/idari birimlerde yönetici olarak görev yapmıştır. Birçok kütüphanenin kuruluşunda gönüllü olarak danışmanlık yapmıştır. 2016 yılında, Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesini kurmak üzere başladığı Kütüphane ve Yayın Müdürlüğüne, 2018 yılından itibaren Cumhurbaşkanlığı Kütüphaneler Daire Başkanı olarak devam etmektedir.

Konuşma Özeti

Önerilen Makaleler