Özgeçmiş

İlk, orta ve lise eğitimini Aydın’da tamamlamıştır. 1996’da Hacettepe Üniversitesi Kütüphanecilik Bölümü’nü bitirmiştir. Bilkent Üniversitesi’nde çalışmıştır (1997-2001). 2001’de İncirliova İlçe Halk Kütüphanesi’nde ve 2002-2021 arasında Aydın İl Halk Kütüphanesi’nde çalışmıştır. 2005’de Almanya Halk Kütüphaneleri Eğitim Gezisi’ne katılmıştır. 2010’da H.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yüksek Lisansını ve Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünü tamamlamıştır. 2010-2013’de Aydın İl Halk Kütüphanesi restorasyon ve tefriş çalışmaları ile 2012-2017’de Çocuk Kütüphanesinin tefriş ve donanım çalışmalarında bulunmuştur. “Kütüphan-e Türkiye Projesi”nde il halk kütüphanesinin yürütücülüğünü yapmıştır (2014-2015). 2015’de “Kütüphanemi Seviyorum!=Library, Love It!” AB Projesi kapsamında “Avusturya Eğitim Gezisi”nde yer almıştır. 14-17 Kasım 2018’de “1. Uluslararası Çocuk Kütüphaneleri Sempozyumu”nda (Nevşehir) bildiri sunmuştur. Çayeli İlçe Halk Kütüphanesi’nde bir süre müdür olarak çalışmıştır (2021-2022). 2022’de Aydın İl Halk Kütüphanesi’ne Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda göreve başladığı yıldan itibaren çeşitli mesleki seminer, konferans, proje ve eğitimlerde katılımcı, düzenleyici, yürütücü olarak bulunmuştur.

Poster Özeti

Önerilen Makaleler