Özgeçmiş

Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, Türkiye

Ayşenur Varol, 2007 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nü üçüncülükle bitirdi. 2007-2011 yılları arasında Çekmece Nükleer Araştırma Merkezi Kütüphanesi’nde, 2011-2014 yılları arasında Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kütüphanesi’nde kütüphaneci olarak çalıştı. 2014 yılında A.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak göreve başladı. 2018 yılında A.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nde yüksek lisans eğitimini tamamladı. Doktora eğitimine devam etmekte ve aynı üniversitede görevini yürütmektedir. Bilginin organizasyonu, bilgi merkezleri yönetimi, eğitim ve kütüphane ilişkisi gibi konularda eğitim ve araştırma etkinliklerine devam etmektedir.

Bildiri Özeti

Önerilen Makaleler