Özgeçmiş

Lisans derecesini 2006 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nden aldı. 2014 yılında Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilişim Hukuku programında yüksek lisansını tamamladı. 2021 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı’nda doktorasını tamamladı. Aynı yıl İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nde Dr. Öğretim Üyesi olarak başladığı görevini sürdürmektedir. Başlıca akademik ilgi ve çalışma alanlarını; dijital sağlık, mobil sağlık, sağlıkta akıllı sistemler ve teknolojiler, e-arşiv ve dijital kütüphanecilik konuları oluşturmakta olup bu alanlarda çeşitli yayınları bulunmaktadır.

Bildiri Özeti

Önerilen Makaleler