Özgeçmiş

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü mezunudur. Gazi Üniversitesi Kütüphanesi’nde uzman olarak çalışmıştır. Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nde yüksek lisans ve doktora yapmış, 1998 yılında Yrd. Doçent, 2000 yılında Doçent ve 2005 yılında profesör olmuştur.

Yayımlanmış 25 kitabı ve 200’ü aşkın makalesi bulunmaktadır. Bazı bilimsel çalışmaları İngilizce, Fransızca, Almanca, Rusça, Kazakça, Azerice ve Çince’ye çevrilmiştir. Çeşitli uluslararası ve ulusal bilimsel dergilerin hakem kurulu üyesidir. Avrupa Birliği kapsamında uluslararası proje ve araştırmaların koordinatörlüklerini yapmıştır.

Türk Kütüphaneciler Derneği Başkan Yardımcılığı ve Türk Kütüphaneciliği dergisi editörlüğü, Bilgi Dünyası dergisi editör yardımcılığı ve her iki dergide de hakemlik görevlerini yürütmüştür. 2006-2017 yılları arasında Türkiye Halk Kütüphaneleri Bölge Seminerlerini gerçekleştirmiştir. 2015-2017 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Başkanlığını yürütmüştür. Okuma Kültürü Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkan Yardımcılığı yapmıştır.

Halen, Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü öğretim üyesidir ve kültür, iletişim, etik, sosyoloji, Anadolu uygarlıkları, bilgi toplumu, bilgi politikası, dijitalleştirme, düşünce özgürlüğü, halk kütüphaneleri ve okuma kültürü konularında ders ve araştırmalarını sürdürmektedir.

Bildiri Özeti

Önerilen Makaleler