Özgeçmiş

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dokümantasyon ve Enformasyon Ana Bilim Dalı’nda yüksek lisansını tamamladı. Uzun yıllar farklı kütüphanelerde profesyonel kütüphaneci olarak çalıştı. 2018 yılında İstanbul Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Tarih Ana Bilim dalında ikinci lisans derecesini aldı. 2021 yılında Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Ana Bilim Dalında doktora programını tamamladı. Özel bir üniversite kütüphanesinde web hizmetleri koordinatörü olarak görev yaptıktan sonra 2021 yılında emekli oldu. Halen sözleşmeli öğretim üyesi olarak İstanbul Medeniyet Üniversitesi ve İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi bölümlerinde dersler vermektedir. Ayrıca bireysel olarak Bilgi ve Belge Yönetimi alanında bilimsel araştırma çalışmalarını sürdürmektedir.

Bildiri Özeti

Önerilen Makaleler