Özgeçmişler

1973 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Lisans öğrenimini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü Dokümantasyon ve Enformasyon Anabilim Dalında birincilikle tamamladı ve Ankara'da Kültür ve Turizm Bakanlığından ödül aldı. Kütüphanecilik alanındaki Perran Özben Araştırma ödülünü iki kez kazandı. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kütüphanecilik Anabilim Dalı Dokümantasyon ve Enformasyon Bilim Dalında yüksek lisansını, Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim Dalında doktorasını tamamladı.

20 Kasım 1995 tarihinde okutman olarak akademik hayata başladı. O tarihten itibaren alanıyla ilgili çeşitli dersleri birinci ve ikinci öğretimde lisans düzeyinde verdi. Kütüphanecilikle ilgili çok sayıda konferans veren Sert, her yıl özellikle Kütüphane Haftası’nda çeşitli okul ve kurumlarda konuşma yapmak üzere davet edilmektedir. Sert, şu anda İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü'nde lisans, yüksek lisans ve doktora dersleri vermektedir.

Okul Kütüphanecileri Derneğinin kurucu yönetim kurulu üyelerinden olan Sert, Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesine üyedir. Sert, evli ve iki çocuk annesidir.

1984 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü’nden mezun oldum. 1990 yılında Marmara Üniversitesi’nde “Kütüphanelerde Hizmet Pazarlaması” konulu bir tez hazırlayarak Yüksek Lisans, 1996 yılında ise “Tüketici Davranışlarında Kültür ve Alt Kültür Etkileri” konulu bir tez hazırlayarak Doktora çalışmamı tamamladım. 1985-1993 yılları arasında Marmara Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’nda kütüphaneci olarak çalıştım. 1993 yılında ise İstanbul Üniversitesi Kütüphanecilik Bölümü’ne Uzman kadrosu ile atandım. 2012 yılında Doçent, 2015 yılında ise Profesör kadrosuna atandım. Halen aynı bölümde Bölüm Başkanı olarak çalışmaya devam ediyorum.
Kütüphanecilik alanında; hizmet pazarlaması, kütüphane yönetimi, pazarlama iletişimi ve kullanıcı davranışları üzerine çalışmalar yapmaktayım. Türk Kütüphaneciler Derneği ve ÜNAK üyesiyim. TKD İstanbul Şubesi Başkanlığı, Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundum. İ.Ü. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı vekaleti ve. İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Genel Kitaplık Danışmanlığı görevlerini üstlendim.

Bildiri Özeti

Önerilen Makaleler