Özgeçmişler

Ankara Üniversitesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, Türkiye

Demet Işık, 2001 yılında Ankara Üniversitesi (A.Ü.) Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü’nü bitirdi. 2010 yılında A.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nde yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2007-2014 yılları arasında Ortadoğu Teknik Üniversitesi Kütüphanesi’nde kütüphaneci olarak çalıştı. 2014 yılında A.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak göreve başladı. Aynı yıl doktora eğitimine başlamış olup 2020 yılında doktora derecesini almıştır. Ocak 2023 itibariyle Doktor Öğretim üyesi olarak aynı üniversitede görevini yürütmekte ve bibliyometri, altmetri, metadata ve bilgi kaynakları yönetimi konularında çalışmaktadır. Evli ve iki çocuk annesidir.

Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, Türkiye

Neslihan Er-Koçoğlu, 2009 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünün lisans programından mezun olmuştur. 2012 yılında A.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi ana bilim dalında yüksek lisans eğitimini tamamlamış; 2018 yılında ise aynı ana bilim dalında doktora derecesini almıştır. 2012 yılında A.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünde araştırma görevlisi olarak göreve başlamış olup 2022 yılından bu yana aynı bölümde doktor öğretim üyesi olarak görevini sürdürmektedir. Bilgi erişim, bilgi pratikleri, bilgi hizmetleri, mesleki yeterlilik, istihdam ve sosyal dışlanmış gruplar gibi konularda eğitim ve araştırma etkinliklerine devam etmektedir.

Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, Türkiye

Ayşenur Varol, 2007 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nü üçüncülükle bitirdi. 2007-2011 yılları arasında Çekmece Nükleer Araştırma Merkezi Kütüphanesi’nde, 2011-2014 yılları arasında Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kütüphanesi’nde kütüphaneci olarak çalıştı. 2014 yılında A.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak göreve başladı. 2018 yılında A.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nde yüksek lisans eğitimini tamamladı. Doktora eğitimine devam etmekte ve aynı üniversitede görevini yürütmektedir. Bilginin organizasyonu, bilgi merkezleri yönetimi, eğitim ve kütüphane ilişkisi gibi konularda eğitim ve araştırma etkinliklerine devam etmektedir.

Bildiri Özeti

Önerilen Makaleler