Özgeçmiş

Ankara Üniversitesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, Türkiye

Demet Işık, 2001 yılında Ankara Üniversitesi (A.Ü.) Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü’nü bitirdi. 2010 yılında A.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nde yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2007-2014 yılları arasında Ortadoğu Teknik Üniversitesi Kütüphanesi’nde kütüphaneci olarak çalıştı. 2014 yılında A.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak göreve başladı. Aynı yıl doktora eğitimine başlamış olup 2020 yılında doktora derecesini almıştır. Ocak 2023 itibariyle Doktor Öğretim üyesi olarak aynı üniversitede görevini yürütmekte ve bibliyometri, altmetri, metadata ve bilgi kaynakları yönetimi konularında çalışmaktadır. Evli ve iki çocuk annesidir.

Bildiri Özeti

Önerilen Makaleler