Özgeçmiş

1995 yılında Hacettepe Üniversitesi Kütüphanecilik Bölümü’nü bitiren Ebru Kaya, 1998-2002 yılları arasında Sabancı Üniversitesi Bilgi Merkezi’nde Yayın Sağlama Birim Sorumlusu, 2003-2006 yılları arasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kütüphanesi’nde Başkan Yardımcısı, 2006-2016 yılları arasında Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi’nde Müdür Yardımcısı  olarak görev yapmıştır. 2003 yılında işletme yüksek lisansını tamamlayan Ebru Kaya, Mayıs 2017 tarihinde Hacettepe Üniversitesi’nden Bilgi ve Belge Yönetimi alanında doktora derecesini almıştır.

Birçok mesleki dernek üyesi olan Ebru Kaya, 2004-2010 yılları arasında Türk Kütüphaneciler Derneği’nde Başkan Yardımcılığı görevini yürütmüştür. Ayrıca Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği, ANKOS, LIBER gibi kuruluşlarda aktif üyeliği vardır ve birçok uluslararası yayıncının danışma kurullarında görev almaktadır.

Dr. Ebru Kaya, 2016 yılından bu yana İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi Direktörü olarak görev yapmaktadır.

Önerilen Makaleler