Özgeçmiş

İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümünden mezun olmuştur. Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünde 2022 yılında yüksek lisansını tamamlamıştır. Çeşitli müzelerde içerik editörlüğü gibi görevler gerçekleştirmiştir.

2020 yılından itibaren Bezmialem Vakıf Üniversitesi Kütüphane Direktörlüğü’nde Akademik Hizmetler Kütüphanecisi olarak çalışmaktadır. Aynı zamanda Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde uzman eğitici olarak, etkin bilgisayar kullanımı ve sanat tarihi üzerine dersler vermektedir.

Ulusal ve uluslararası poster çalışmaları bulunmaktadır. EAHIL2021’de Destek Uzmanı olarak görev almıştır.

Veri analizi, sürdürülebilirlik, bibliyometri, üniversite sıralamaları, akademik görünürlük çalışmaları mesleki ilgi alanlarındandır.

Poster Özeti

Önerilen Makaleler