Özgeçmiş

2013 yılında Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nden lisans derecesini aldı. Yüksek lisansını Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nde “Halk Kütüphanelerinde Derme Geliştirme Politikaları: Türkiye’de Halk Kütüphaneleri Üzerine Bir Değerlendirme” başlıklı teziyle 2017 yılında tamamladı. Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü doktora programını “Dijital Çağda Doğuştan Dijital Belgelerin Bilgi Yönetim Süreçleri: Kurumdan Arşive Giden Yol” başlıklı teziyle 2022 yılında tamamladı. 2016-2018 yılları arasında Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi’nde kütüphaneci olarak çalıştı. 2018’den itibaren Marmara Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’nda Öğr. Gör. Dr. Olarak çalışmalarına devam etmektedir. Aynı zamanda mesleki dergilerde editörlük ve hakemlik görevleri bulunmaktadır.
Çalışma alanları; derme geliştirme politikaları, dijital süreklilik, dijital belge yönetimi, belge yönetimi politikaları, dijital koruma, dijital kütüphaneler, halk kütüphaneleri, üniversite kütüphaneleri ve hizmetleri, açık erişim ve kurumsal akademik arşivlerdir.

Bildiri Özeti

Önerilen Makaleler