Özgeçmiş

Doç. Dr. Esmeray KARATAŞ, 1975 yılında Ankara’da doğdu. 1999 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu. Mezun olduktan sonra bir yandan çeşitli özel kurum ve kuruluşlarda uygulamacı olarak çalışırken diğer yandan İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Bilgi ve Belge Yönetimi alanında Yüksek Lisans ve Doktora programlarını tamamladı.

2014 yılında Doktor ünvanını alan KARATAŞ, 24 Kasım 2015 tarihinden bu yana Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır. Fakültede lisans düzeyinde İletişime Giriş, İletişim Bilimlerinde Araştırma Teknikleri, Bilgi Kaynakları, Arşivleme Teknikleri, Girişimcilik, Sinema ve Edebiyat, Etkili İletişim, Fonetik ve Diksiyon; Yüksek Lisans düzeyinde Stratejik İletişim Yönetimi ve Kurumsal Marka Yönetimi; Doktora düzeyinde Bilgi Arama Davranışları ve Bilimsel İletişimde Açık Bilim derslerini vermektedir. Yazarın başlıca çalışma konuları olan iletişim bilimleri, bilgi arama davranışları, dijital kütüphaneler, kütüphane tarihi, kütüphane ve sosyal medya kullanıcı araştırmaları hakkında yayınları bulunmaktadır.

Bildiri Özeti

Önerilen Makaleler