Özgeçmiş

İlk, Orta ve Lise öğrenimini Niksar’da tamamladı. Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünde 1986 yılında tamamladı. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı’ndan 1989 yılında yüksek lisans derecesini, 1995 yılında “Belge Üretiminin Denetlenmesi” başlıklı tezle doktora derecesini aldı.

1986-1988 yıllarında Maliye Bakanlığı Kızılbey Vergi Dairesi’nde memur, 1988-1990 yıllarında Gazi Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı’nda uzman olarak çalıştı. 1990 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nde asistan olarak göreve başladı. Doktora çalışmasını Belge Yönetimi ve Arşiv alanında yaptı. 1999 yılında Yardımcı Doçent, 2007 yılında Doçent, 2014 yılında Profesör oldu. Halen Ankara Üniversitesi’nde DTCF Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

Konuşma Özeti

Önerilen Makaleler