Özgeçmiş

Güler Demir, İlkokul eğitimini Elazığ, ortaokul ve lise eğitimini İstanbul’da, üniversite eğitimini ise İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik Bölümünde tamamladı. Daha sonra İstanbul Üniversitesi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo-TV Bölümü’nde yüksek lisans yaptı. Bu süreçte Yıldız Teknik Üniversitesi Kütüphanesi’nde uzman kütüphaneci olarak görev yapmaktaydı. Daha sonra bu kurumda 7 yıl Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı olarak çalıştı. 2011 yılında “Ceza İnfaz Kurumu Kütüphaneleri ve Türkiye’de durum” başlıklı doktora tezi çalışması ile İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dokümantasyon ve Enformasyon Anabilim Dalında doktora eğitimini tamamladı. 2012 yılında Kastamonu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaya başladı. Hala aynı kurumda görev yapmaktadır. Demir’in çok kültürlü ve çeşitli dezavantajlı gruplara yönelik kütüphane hizmetleri, kütüphane kaygısı, üçüncü mekân paradigması, post modernizm, yoksulluk sorunu, sosyal ağlar vb. çeşitli konularda ulusal ve uluslararası akademik çalışmaları bulunmaktadır. Demir, ayrıca 2021 yılında Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümünden mezun olmuştur.

Bildiri Özeti

Önerilen Makaleler