Özgeçmiş

1977’de Ankara’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Çayırhan İlköğretim Okulu ve Bahçelievler Deneme Lisesi’nde tamamladı. 1999’da Ankara Üniversitesi DTCF Dokümantasyon ve Enformasyon Anabilim Dalı’nda lisans eğitimini tamamladıktan sonra Şubat 2002’de Ankara Üniversitesi DTCF Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’ne Araştırma Görevlisi olarak atandı. 2003’te aynı Anabilim Dalı’nda yüksek lisans, 2008’de de doktora programından mezun oldu. Şubat 2009’da Yardımcı Doçent kadrosuna, Haziran 2011’de Doçent unvanı alarak Nisan 2013’de Doçent, Ekim 2017’de de Profesör kadrosuna atandı.

Çalışma alanları;

* Arşivcilik (Kamu Kurum/Kuruluş Arşivleri – Özel Arşivler (Kişi/Aile/Şirket) – Dijital Arşivler – Arşiv Malzemesinin Düzenlenmesi)

* Yazma ve Nadir Eserler (Kataloglama-Sınıflama-Niteleme)

* Kitapdışı Materyaller (Efemera-Kartografik-Nümizmatik-Filatelik Materyal / Kataloglama-Sınıflama-Niteleme-Arşivleme)

* Bilgi Kaynakları (Basılı/Elektronik Birincil Kaynaklar ve Danışma Kaynakları)

* Bilgi Merkezleri Tarihi (Kütüphane-Arşiv-Müze)

Konuşma Özeti

Önerilen Makaleler