Özgeçmiş

1984 yılında Üsküdar Kız Lisesi’nden, 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü’nden mezun oldu. 1990 yılında aynı bölümde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladı. 1991 yılında hazırladığı Kütüphane Biliminin Kapsamı ve Türkiye’de Durum başlıklı tez ile lisansüstü eğitimin ilk aşamasını tamamladı. 1998 yılında da Derme Oluşturma ve Geliştirme: İ.Ü. Merkez Kütüphanesinde Bütçe Yönetimi (Nisan 1994-Kasım 1997) başlıklı doktora teziyle doktor unvanını aldı. 1998-2000 yılları arasında Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi’nin Başkanlığı’nı yaptı. Halen İstanbul Üniversitesi’ndeki görevini sürdüren Dilek Kayaoğlu evli ve bir çocuk annesidir.

Konuşma Özeti

Önerilen Makaleler