Özgeçmiş

Dr. H. İnci Önal, Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünde profesördür. Dr. Önal, Hacettepe Üniversitesi Kütüphanecilik ve Bilgi-Belge Yönetimi alanındaki eğitimlerini (lisans, yüksek lisans ve doktora) Hacettepe Üniversitesinde tamamlamıştır. Araştırmaları okul kütüphaneciliği, arşivler, bilgi kaynakları, basım ve yayın tarihi, medya ve bilgi yönetimi, yenilik yönetimi, çocuk edebiyatı ve çocuklarla birlikte genç yetişkinlerin bilgi arama davranışları üzerine odaklanmaktadır. Dr. Önal, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen okul kütüphaneciliği kurslarında dersler vermiştir. Uluslararası Kütüphane Dernekleri ve Kuruluşları Federasyonu (IFLA) kapsamında Okul Kütüphaneleri ve Kaynak Merkezleri Bölümü’nün Daimi Komite üyesi olan Dr. Önal, IFLA / UNESCO Okul Kütüphanesi Manifestosunun hazırlanmasına katkıda bulunmuştur. 2004 yılında Uluslararası Okul Kütüphaneciliği Derneği (IASL) tarafından verilen Takeshi Murofushi Araştırma Ödülü’nü “Aynı Dünya’nın Okul Kütüphaneleri: Standartların Etkisi” başlıklı projesi ile kazanmıştır. Dr. Önal aynı zamanda IFLA’nın Haber Medyası Bölümü’nde de Daimi Komite üyesidir.

Konuşma Özeti

Önerilen Makaleler