Özgeçmiş

Ankara Üniversitesi DTCF Kütüphanecilik Bölümü’nden 1969 yılında mezun oldu. Öğrenciliği sırasında Hıfzıssıhha Okulu Kütüphanesinde üç buçuk yıl çalıştı. Mezuniyet sonrasında 1416 sayılı yasa kapsamında doktora eğitimi için İngiltere’ye gitti. 1970-1978 arasında Londra Üniversitesi’nde arşivcilik alanında yüksek lisans, kütüphanecilik alanında da doktora çalışmalarını tamamladı. Hacettepe Üniversitesi Kütüphanecilik Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladı; 1982’de yardımcı doçent, 1984’de doçent, 1989’da profesör oldu. 1982-1991 arasında Bölüm Başkan Yardımcılığı, 1992-2006 arasında Bölüm Başkanlığı, 2005-2012 yılları arasında da Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü görevlerinde bulundu. 1994-1995 arasında yürüttüğü Türk Milli Kütüphanesinin Otomasyonu Projesi sonrasında, kütüphanecilik bölümlerinin “Bilgi ve Belge Yönetimi” bölümleri olarak yeniden yapılandırılmasında yönlendirici rol oynadı. Lisans/ Lisansüstü düzeylerde bilgi yönetimi, karşılaştırmalı çalışmalar, kütüphanecilik eğitimi, kütüphanecilik felsefesi konularında çalışmalar yapan ve sorumluluklar alan Prof. Çakın, Ekim 2015’de emekliye ayrıldı.

Konuşma Özeti

Önerilen Makaleler