Özgeçmiş

2016 yılında Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünü kazanmıştır. Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına girerek 2019 yılında henüz lisans öğrencisi iken Beytepe Ortaokuluna hizmetli personel olarak atanmıştır. Bilgi ve belge yönetimi bölümünde öğrenci olduğu için Beytepe Ortaokulunun o zamanki müdürü tarafından okulun kütüphanesinde kütüphaneci (bilgi uzmanı) olarak görevlendirilmiştir. 2021 yılında Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünden birincilikle mezun olmuştur. 2022 yılından bu yana Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünde yüksek lisans öğrencisidir. Engelli Kamu Personeli Seçme sınavına girerek 2022 yılında Ordu Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığına kütüphaneci olarak atanmıştır. Şu an Ordu Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığında kütüphaneci olarak çalışmaktadır.

Bildiri Özeti

Önerilen Makaleler