Özgeçmiş

1973 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Lisans öğrenimini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü Dokümantasyon ve Enformasyon Anabilim Dalında birincilikle tamamladı ve Ankara’da Kültür ve Turizm Bakanlığından ödül aldı. Kütüphanecilik alanındaki Perran Özben Araştırma ödülünü iki kez kazandı. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kütüphanecilik Anabilim Dalı Dokümantasyon ve Enformasyon Bilim Dalında yüksek lisansını, Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim Dalında doktorasını tamamladı.

20 Kasım 1995 tarihinde okutman olarak akademik hayata başladı. O tarihten itibaren alanıyla ilgili çeşitli dersleri birinci ve ikinci öğretimde lisans düzeyinde verdi. Kütüphanecilikle ilgili çok sayıda konferans veren Sert, her yıl özellikle Kütüphane Haftası’nda çeşitli okul ve kurumlarda konuşma yapmak üzere davet edilmektedir. Sert, şu anda İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nde lisans, yüksek lisans ve doktora dersleri vermektedir.

Okul Kütüphanecileri Derneğinin kurucu yönetim kurulu üyelerinden olan Sert, Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesine üyedir. Sert, evli ve iki çocuk annesidir.

Bildiri Özeti

Önerilen Makaleler