Özgeçmişler

İlk ve ortaöğrenimimi Bartın ilinde tamamladım. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesinden 1992 yılında mezun oldum. Daha sonra Eşkişehir Anadolu Üniversitesi Adalet Programı Hukuk Bölümünü 2019 tamamladım. Halen aynı üniversitenin Kültürel Miras ve Turizm Bölümü 2. Sınıf öğrencisi olarak öğrenim hayatımı sürdürüyorum.
Mesleğe Kütüphaneci ünvanı ile 1992 yılında Nevşehir İl Halk Kütüphanesinde başladım. Daha sonra Bartın İl Halk, Bartın – Ulus Kültür ve Sanatevi, Bitlis İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı, Bartın İl Kültür ve Turizm Müdürü ve halen 2020 yılından bu yana Aydın İl Halk Kütüphanesi Müdürü olarak aktif görev hayatıma devam ediyorum. Meslek hayatım boyunca Yurtiçi ve Yurtdışı (Almanya) mesleki eğitimlere, panellere, sempozyumlara katıldım. Birden fazla da Türk Kütüphaneciliği dergisinde yayınlanmış makale, bildiri ve poster sunumlarım bulunmaktadır.
Mesleki düzeyde kaleme almış olduğum makale ve yazılara şu web adresinden erişilebilir.
https://scholar.google.com/citations?hl=tr&user=ycqzLgsAAAAJ

İlk, orta ve lise eğitimini Aydın’da tamamlamıştır. 1996’da Hacettepe Üniversitesi Kütüphanecilik Bölümü’nü bitirmiştir. Bilkent Üniversitesi’nde çalışmıştır (1997-2001). 2001’de İncirliova İlçe Halk Kütüphanesi’nde ve 2002-2021 arasında Aydın İl Halk Kütüphanesi’nde çalışmıştır. 2005’de Almanya Halk Kütüphaneleri Eğitim Gezisi’ne katılmıştır. 2010’da H.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yüksek Lisansını ve Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünü tamamlamıştır. 2010-2013’de Aydın İl Halk Kütüphanesi restorasyon ve tefriş çalışmaları ile 2012-2017’de Çocuk Kütüphanesinin tefriş ve donanım çalışmalarında bulunmuştur. “Kütüphan-e Türkiye Projesi”nde il halk kütüphanesinin yürütücülüğünü yapmıştır (2014-2015). 2015’de “Kütüphanemi Seviyorum!=Library, Love It!” AB Projesi kapsamında “Avusturya Eğitim Gezisi”nde yer almıştır. 14-17 Kasım 2018’de “1. Uluslararası Çocuk Kütüphaneleri Sempozyumu”nda (Nevşehir) bildiri sunmuştur. Çayeli İlçe Halk Kütüphanesi’nde bir süre müdür olarak çalışmıştır (2021-2022). 2022’de Aydın İl Halk Kütüphanesi’ne Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda göreve başladığı yıldan itibaren çeşitli mesleki seminer, konferans, proje ve eğitimlerde katılımcı, düzenleyici, yürütücü olarak bulunmuştur.

İlk ve ortaöğrenimimi Konya ilinde tamamladım. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesinden 1992 yılında mezun oldum. Mesleğe Kütüphaneci ünvanı ile 1992 yılında Nevşehir İl Halk Kütüphanesinde başladım. Daha sonra , Bartın – Ulus Kültür ve Sanatevi,nde Kütüphaneci olarak halen 2020 yılından bu yana Aydın İl Halk Kütüphanesinde Kütüphaneci olarak aktif görev hayatıma devam ediyorum. Meslek hayatım boyunca Yurtiçi ve Yurtdışı (Almanya) mesleki eğitimlere, panellere, sempozyumlara katıldım. Birden fazla da Türk Kütüphaneciliği dergisinde yayınlanmış makale ve poster sunumlarım bulunmaktadır. Melek hayatımın içinde ayrıca 9 yıl süre ile ilk ve ortaöğretim kurumlarında Türkçe, Edebiyat ve Drama dersleri öğretmenliği yaptım.

Poster Özeti

Önerilen Makaleler