Özgeçmiş

İlk ve ortaöğrenimimi Bartın ilinde tamamladım. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesinden 1992 yılında mezun oldum. Daha sonra Eşkişehir Anadolu Üniversitesi Adalet Programı Hukuk Bölümünü 2019 tamamladım. Halen aynı üniversitenin Kültürel Miras ve Turizm Bölümü 2. Sınıf öğrencisi olarak öğrenim hayatımı sürdürüyorum.
Mesleğe Kütüphaneci ünvanı ile 1992 yılında Nevşehir İl Halk Kütüphanesinde başladım. Daha sonra Bartın İl Halk, Bartın – Ulus Kültür ve Sanatevi, Bitlis İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı, Bartın İl Kültür ve Turizm Müdürü ve halen 2020 yılından bu yana Aydın İl Halk Kütüphanesi Müdürü olarak aktif görev hayatıma devam ediyorum. Meslek hayatım boyunca Yurtiçi ve Yurtdışı (Almanya) mesleki eğitimlere, panellere, sempozyumlara katıldım. Birden fazla da Türk Kütüphaneciliği dergisinde yayınlanmış makale, bildiri ve poster sunumlarım bulunmaktadır.
Mesleki düzeyde kaleme almış olduğum makale ve yazılara şu web adresinden erişilebilir.
https://scholar.google.com/citations?hl=tr&user=ycqzLgsAAAAJ

Poster Özeti

Önerilen Makaleler