Özgeçmiş

Dr. Kemal Yayla 2005 yılında Gazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden lisans derecesini, 2010 yılında Manisa Celal Bayar Üniversitesinden yüksek lisans derecesini ve 2017 yılında Ege Üniversitesinden doktora derecesini almıştır. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Bilgi ve Belge Bölümü’nde öğretim üyesi olarak 2018 yılından beridir görev yapmaktadır. Araştırma alanları arasında çok kriterli karar modelleri, teknoloji madenciliği, bibliyometri ve bilimetri bulunmaktadır.

Bildiri Özeti

Önerilen Makaleler