Özgeçmiş

Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünde lisans ve lisans üstü eğitimlerini tamamlamıştır. 1986-1998 yılları arasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kütüphanesi’nde Aksesyon Birimi sorumlusu, 1998-2016 yılları arasında Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı olarak çalışmıştır. 2006-2011 yılları arasında ANKOS Yürütme Kurulu Üyesi olarak görev almıştır. 2016-2022 tarihleri arasında Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Başkanlığında, 27 Mayıs 2022 tarihi itibarıyla İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.
Üniversite kütüphaneleri, bilgi merkezlerinin yönetimi, bilgi profesyonellerinin mesleki sorunları, performans değerlendirmeleri, özel gereksinimli bireylere yönelik bilgi hizmetleri, açık erişim ve mobbing vb. konularında ulusal ve uluslararası toplantılarda sunulmuş bildirileri ve bilimsel dergilerde yayımlanmış makaleleri bulunmaktadır. Çeşitli ulusal ve uluslararası bilimsel dergilerde hakemlik görevini sürdürmektedir. Meslektaşları ile Bilgi Merkezlerinde Yönetim 1-2 (Hiperlink, 2021) ve Özel Gereksinimli Bireylerin Bilgiye Erişimi: Disiplinler Arası Çalışmalar ve Güncel Yaklaşımlar (Hiperlink, 2022) adlı eserleri yayına hazırlamıştır.

Bildiri Özeti

Önerilen Makaleler