Özgeçmiş

1999 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü’nden mezun oldum. 2000 yılından itibaren Türk Silahlı Kuvvetlerinde “Kütüphane ve Dokümantasyon Memuru” olarak görev yapmaktayım. Ayrıca bir vakıf üniversitesinde 2020 yılından itibaren yarı zamanlı Doktor Öğretim Görevlisi unvanıyla “Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi” dersi vermekteyim.
Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisans eğitimimi 2008-2010 yılları arasında “Avrupa Birliği’nin Hazar Bölgesi’ne Yönelik Enerji Politikası ve Türkiye’ye Etkileri” konulu tez ile tamamladım. Doktora eğitimimi ise 2013-2017 yılları arasında Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü’nde “Atatürk Dönemi Kütüphanecilik Faaliyetleri (1923-1938)” konulu tez ile tamamladım.
Uzmanlık alanlarım; Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, kütüphanecilik (bilgi ve belge yönetimi) ve arşivcilik, dergi ve yayıncılıktır.
Çeşitli ulusal/uluslararası ve popüler dergilerde yayımlanan Milli Mücadele dönemi, erken cumhuriyet dönemi, kadın hakları, kütüphanecilik faaliyetleri vb. alanlarda yayımlanmış çok sayıda makalem bulunmaktadır

Konuşma Özeti

Önerilen Makaleler